Nieuws

TO2-instellingen lanceren impactrapportage 2021

article_published_on_label
15 december 2021

De TO2-instellingen TNO, WUR, Deltares, NLR en MARIN, publiceren deze week hun Impactrapportage 2021. Het magazine, dat in nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot stand kwam, laat zien hoe het onderzoek van de diverse instellingen tot stand kwam en hoe de oplossingen bijdragen aan een duurzame, schone, gezonde en veilige toekomst voor Nederland.

Een belangrijk deel van de onderzoeken wordt gefinancierd door de overheid en vaak medegefinancierd door de eindgebruikers, en de betrokken TO2-instellingen etaleren in dit toegankelijke magazine graag welke resultaten hiermee zijn behaald.

De artikelen volgen de vier maatsachappelijke thema’s uit het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid: Energietransitie en duurzaamheid, Landbouw, water en voedsel, Gezondheid en zorg en Veiligheid.

Focco Vijselaar Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in zijn voorwoord: “De instellingen hebben ook dit jaar laten zien hoe maatschappelijk relevant hun werk is, ondanks dat het best een intensief jaar was. De expertise wordt niet alleen in het eigen vakgebied ontwikkeld, maar ook interdisciplinair via gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s. Daarmee kunnen de onderzoeken breder worden opgezet en zijn de oplossingen veelomvattender”.

Concrete impact gaat in deze rapportage bijvoorbeeld over drijvende flexibele eilanden op zee, sluiten van kringlopen in de glastuinbouw, snellere ontwikkeling van geneesmiddelen en een supercomputer voor iedereen.

Bijdragen van WUR zijn onder andere:

Het sluiten van de kringlopen in de glastuinbouw:

De teelt van groente en fruit in kassen moet op alle vlakken circulair worden, vinden Brussel en Den Haag, maar hoe? De glastuinbouw is een innovatieve sector die hoge kwaliteit groente, fruit en planten oplevert en zeer efficiënt met grondstoffen omgaat. Onderzoekers in Wageningen brachten materiaalstromen in de glastuinbouw in kaart en benoemden kansen om deze kringlopen (meer) te sluiten. Daarbij wordt ook gekeken naar samenwerkingsverbanden met andere sectoren, zoals aquacultuur en varkenshouderijen.

Alternatief voor dierproeven:

Jarenlang waren dierproeven de enige toegestane methode om te bepalen of schelpdieren zoals mosselen en oesters gifstoffen bevatten. Onderzoekers spoten een schelpdierextract in bij een muis of rat en keken of het dier bleef leven. Ging het dood, dan was de mossel of oester giftig. De Nederlandse overheid wil in 2025 wereldleider zijn op het gebied van proefdiervrije innovaties. Voor onderzoek naar voedselveiligheid ontwikkelen Wageningse wetenschappers verschillende alternatieven voor dierproeven.

Snelle duidelijkheid bij drugsmonsters:

Forensische onderzoekers, politie, douane en laboratoria voor voedselveiligheid pakken allemaal de NIR-scanner als ze bij een monster snel willen bepalen wat het gehalte is van een bepaalde stof. In 2017 besloten ze samen te gaan werken aan een nieuwe toepassing: het traceren van cocaïne in straatmonsters. Statistiek experts uit Wageningen checkten of de metingen kloppen. Met een simpele klik bepalen of een straatmonster cocaïne bevat. Dat kan een NIR-scanner die Wageningse wetenschappers samen met NFI, RIVM, politie, douane, UvA en het CLHC ontwikkelden. De volgende stap is een scanner die ook andere veelgebruikte drugs detecteert.

Voedingsadvies op maat dankzij digitale dubbelganger:

Met een digitale dubbelganger voorspellen wetenschappers in Wageningen hoe mensen op maaltijden reageren. Niet iedereen doet dit bij vet- of suikerrijke voeding namelijk op eenzelfde manier. Het uiteindelijke doel: een digitaal gegenereerd voedingsadvies op maat dat de stijging in bloedvet en suiker verlaagt en daarmee gezondheidsrisico’s op de lange termijn voorkomt.

Digitalisering in de landbouw:

De landbouw in Europa staat voor grote uitdagingen de komende jaren, zoals het zekerstellen van een veilige en duurzame voedselvoorziening en het ontwikkelen van een circulaire economie. Het project SmartAgriHubs geeft een impuls geven aan de digitalisering in de agrarische sector onder leiding van Wageningen Universiteit & Research.

Groen in de stad:

Nu steeds meer steden meer groen willen in kader van klimaatadaptatie, wordt het belangrijk te achterhalen hoe dit functionele groen in de stadsontwikkeling mee te nemen. Wageningen University & Research werkt met twaalf steden als Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, met koepelorganisaties voor projectontwikkeling en bouw, (landschaps) architectuur en groenbeheer samen in het project Succesvol Implementeren Groene Stadsontwikkeling.