Privacy & Cookie verklaring Wageningen University & Research

Wageningen University en de stichting Wageningen Research vormen beiden het samenwerkingsverband Wageningen University & Research (WUR).

Uw privacy wordt gerespecteerd

WUR hecht belang aan de bescherming van uw privacy en het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing

Deze verklaring beschrijft uw rechten en plichten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens via onze websites en applicaties en het gebruik van cookies. In het Reglement bescherming persoonsgegevens staan algemene bepalingen die ook gelden voor uw gebruik van de websites of applicaties van WUR.

WUR gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Wageningen University & Research verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door uw gebruik van onze websites en applicaties, zoals uw IP-adres, de datum en het tijdstip van bezoek, uw locatie, browsertype en uw besturingssysteem. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  1. Verbetering van onze website
  2. Marketingdoeleinden
  3. Social media sharing

Onze website www.wur.nl geeft u op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren. Zo kunt u een brochure aanvragen, zich aanmelden voor een seminar, of een alumniformulier invullen. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is

Derden, bewaartermijnen, rechtsbescherming en de functionaris gegevensbescherming

Informatie over hoe Wageningen University & Research omgaat met het inschakelen van derden, de doorgifte naar andere landen, bewaartermijnen, informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die via het gebruik van de website of applicaties zijn verkregen en de contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming is te lezen in het Reglement bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van kinderen

We begrijpen het belang van het bewaken van de privacy van kinderen. Om die reden verzamelen we niet bewust persoonsgegevens van kinderen zonder de vereiste goedkeuring van hun ouders. We vragen kinderen onder de 16 jaar die bij het gebruik van onze online diensten hun persoonsgegevens willen achterlaten, om hun ouder of voogd dit te laten doen. We kunnen vragen om uw persoonsgegevens, zoals uw geboortedatum, voor doeleinden van leeftijdsverificatie en om geldende leeftijdsbeperkingen te handhaven.

Beveiliging

De websites en applicaties van Wageningen University & Research maken gebruik van een passende beveiliging en versleutelde verbindingen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies

Om bezoeken aan wur.nl te optimaliseren worden anonieme bezoekersstatistieken bijgehouden. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast worden cookies gebruikt zodat u direct gebruik kunt maken van onze sociale media. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. U hoeft dit slechts eenmalig aan te geven totdat u uw tijdelijke bestanden wist.

Uitleg cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij maskeren daartoe het laatste octet van het IP-adres.

Er zijn 3 soorten cookies:

Noodzakelijke cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Bijvoorbeeld het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Analytische cookies: Onze website en marketing e-mails maken gebruik van deze cookies om onze website en bijbehorende statistieken te analyseren waardoor WUR de website kan verbeteren. WUR gebruikt deze statistieken om de website en mailing continu te verbeteren en u van relevante informatie te voorzien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social plug-in cookies: dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst waardoor wij u social sharing buttons kunnen tonen, bijvoorbeeld YouTube (Google), Twitter en LinkedIn. Door middel van deze plug-ins kunt u ons internetaanbod delen. Ze zijn te herkennen aan de logo’s van de social media-aanbieders. De integratie van deze plug-ins betekent niet dat uw gegevens automatisch aan deze social media-aanbieders overgedragen worden. Dit gebeurt alleen door het klikken op de button. Op dat moment wordt u doorverwezen naar de betreffende website en gelden de bepalingen over de bescherming van uw gegevens van die aanbieder. WUR heeft hier verder geen invloed op en is hier niet voor verantwoordelijk.

Op het moment dat u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een melding in beeld waarin wordt uitgelegd dat u, door verder te gaan op onze website, toestemming geeft voor het gebruik van deze cookies. Bent u het hier niet mee eens, klik dan bij de melding Afwijzen. U kunt ook uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Kijk daarvoor hieronder bij cookies accepteren of weigeren.

Cookies accepteren of weigeren

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Klik op de naam van uw browser om te lezen hoe u zelf uw instellingen aanpast.

Lees alles over de verschillende cookies er worden gebruikt.

Uw rechten

U hebt het recht WUR te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Integriteit waar u de formulieren kunt vinden op basis waarvan u deze verzoeken aan WUR kunt richten.

Als u het niet eens bent met hoe de WUR omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming privacy@wur.nl.

Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Indien WUR persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming van de betrokkene, heeft die betrokkene het recht om toestemming in te trekken. Dit kan in veel gevallen via de wijze zoals beschreven in het toestemmingsformulier, maar in ieder geval ook door een verzoek te sturen naar privacy@wur.nl

De voorwaarden in deze verklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op de website of in de applicatie gepubliceerd zijn.

Voor vragen naar aanleiding van deze privacy en cookie verklaring: privacy@wur.nl.

Wageningen University & Research

Mei 2018