Automatische gegevensverwerking

Voor sommige toepassingen verwerken wij persoonsgegevens automatisch. Dit heeft voor u, maar ook voor ons, verschillende voordelen. Zo gaat automatische gegevensverwerking stukken sneller en is het minder foutgevoelig. Veel van deze verwerkingen liggen voor de hand: het aanmelden voor een nieuwbrief of evenement, of het doen van een contactaanvraag.

WUR gebruikt automatische gegevensverwerking in sommige gevallen ook voor andere doeleinden, zoals het optimaliseren en personaliseren van de correspondentie met studiekiezers. Dit wordt ook wel profiling genoemd. Profiling kan bijvoorbeeld als gevolg hebben dat u een ander bericht ontvangt op basis van uw woonplaats, of op basis van pagina’s die u op onze website bezocht heeft. Hieronder staat een voorbeeld schematisch uitgewerkt.

Automatische gegevensverwerking

WUR gaat te allen tijden zeer voorzichtig met uw gegevens om en verwerkt gegevens (al dan niet automatisch) alleen om de dienstverlening naar studiekiezers, geïnteresseerden, klanten of andere relaties te optimaliseren of efficiënter te maken. U kunt hier meer over lezen in onze privacy & cookie-verklaring. De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens zal nooit doorslaggevend zijn voor belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld een studie- of arbeidsrelatie, studietoelating of onderzoekscontracten. Uw woonplaats, uw ip-adres of het wel of niet bezoeken van onze website hebben dan ook nooit invloed op bijvoorbeeld toelatingen of samenwerkingen maar dienen slechts ter optimalisatie van onze communicatie.

U heeft recht om bezwaar te maken tegen de automatische verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen door u uit te schrijven voor onze e-mails (dit kan met de link onderaan onze e-mails), het verwijderen van uw online profiel (dat doet u op deze pagina) of door langs te komen bij onze speciaal daarvoor ingerichte balie in de bibliotheek van Forum (meer informatie over deze locatie). Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met privacy@wur.nl.