Privacy statement Customer Relationship Management

Wageningen University & Research gebruikt verschillende systemen waarin persoonsgegevens van onze externe relaties worden verwerkt ten behoeve van customer relationship management (CRM). De belangrijkste systemen binnen Wageningen University & Research zijn Sage CRM en Microsoft Dynamics 365.

Op deze pagina kunt u lezen hoe Wageningen University & Research omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van onze relaties voor CRM. De algemene bepalingen uit onze Privacy & Cookieverklaring zijn ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van CRM.

Verwerking persoonsgegevens in het kader van CRM

In de CRM-systemen van Wageningen University & Research worden contactgegevens van onze bestaande en nieuwe relaties opgeslagen, waaronder naam, (zakelijk) adres en woonplaats, geslacht, contactgegevens zoals (zakelijk) e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast worden gegevens opgeslagen over de aard van de relatie, waaronder gegevens over de organisatie, functie, aard en inhoud van contactmomenten (bijv. deelname aan evenementen) en in sommige gevallen wordt een koppeling opgenomen naar een openbaar social media-profiel van de relatie.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor het beheren van de relatie en voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld voor het sturen van nieuwsbrieven en het benaderen van de relatie voor mogelijke nieuwe vormen van samenwerking. Persoonsgegevens in onze CRM-systemen worden bewaard zolang sprake is van een actieve relatie. Wageningen University & Research verwijdert een lead in ieder geval na twee jaar inactiviteit. Dit houdt onder andere in dat de betrokkene geen ontvangen e-mails opent of geen websitebezoek of ander contact plaatsvindt.

Wageningen University & Research verwerkt de persoonsgegevens voor nieuwe relaties op basis van hun toestemming. Voor bestaande relaties, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een lopende samenwerking, hanteert Wageningen University & Research de grondslag gerechtvaardigd belang voor het verwerken van de persoonsgegevens van die relatie voor CRM-doeleinden.

Persoonsgegevens uit onze CRM-systemen worden gedeeld binnen verschillende afdelingen van Wageningen University & Research. Uitsluitend personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot deze gegevens. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan personen of organisaties buiten Wageningen University & Research en gelieerde entiteiten.