Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden Wageningen University & Research zijn van toepassing op overeenkomsten die worden aangegaan met de individuele rechtspersonen: Wageningen University en de Stichting Wageningen Research, dan wel met een onderscheiden samenstelling van genoemde rechtspersonen.

Daarnaast zijn er aparte algemene voorwaarden van toepassing op alle leveringen van goederen en diensten die op elektronische wijze door Wageningen University & Research worden aangeboden.

Voor het inkopen van diensten en producten door Wageningen University & Research zijn de ‘Algemene Rijksvoorwaarden’ ARVODI, ARIV en ARBIT van toepassing.