Privacy statement Online Open Dag

Jij wil meer weten over het volgen van opleidingen op Wageningen University & Research (WUR). Daar helpen we je graag bij via onze WUR open dag. Je kunt sessies volgen over onze opleidingen en vragen stellen over de opleidingen en studeren aan WUR. Deze editie vindt online plaats en graag wijzen we je op wat wij van jou nodig hebben om dit te organiseren, maar ook wat jouw rechten zijn.

Op de pagina Verwerking persoonsgegevens Online Open Dag lees je meer over welke informatie we over jou verwerken en welke rechten je daarbij hebt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om deze open dag mogelijk te maken zetten wij verschillende apps in om met je te kunnen communiceren. Daarnaast verzamelen we gegevens om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen rond onze opleidingen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welk doel wij dat doen:

Houden online meetings (verplicht):

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • IP-adres

Versturen informatie open dag (verplicht):

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • Interesse in welke opleiding(en)

Achteraf versturen informatie over opleidingen en vervolgactiviteiten (verplicht):

 • Telefoonnummer
 • Vooropleiding
 • Gepland startjaar
 • Status studiekeuze
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

De WUR open dag maakt gebruik van bovenstaande gegevens om jou te kunnen informeren tijdens en na de open dag. Dat doen we met de volgende applicaties:

 • ZOOM: Hiermee communiceert WUR met jou. Je kunt verschillende sessies volgen voor de opleiding van jouw keuze.
 • Youtube: Sommige Zoom-sessies worden opgenomen en beschikbaar gesteld via Youtube, zodat je nog eens rustig kunt terugkijken.
 • FAQtory: Ook heb je de mogelijkheid om te chatten met WUR medewerkers.
 • Sage/CRM: Dit is het systeem waarin jouw gegevens staan, zodat we jou de uitnodiging kunnen sturen voor de open dag, maar ook daarna op de hoogte kunnen houden van ontwikkelingen binnen de opleiding waarin jij ge├»nteresseerd bent.
 • BlueConic: Om een webprofiel aan te maken en op basis daarvan de website te personaliseren.

Extra toestemming als je nog geen 16 bent

WUR is zich ervan bewust dat sommigen bij een open dag nog geen 16 jaar zijn. Het verzamelen van jouw gegevens ligt in dat geval gevoeliger.

Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming en toezicht. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@wur.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WUR neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarvoor voeren we verschillende privacy en security checks uit op de applicaties en diensten die WUR inzet, maar stellen we ook eisen over de manier waarop deze diensten de gegevens verwerken, zoals de locatie waar gegevens verwerkt worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@wur.nl.

Profiling

Wageningen University & Research legt een profiel aan van deelnemers aan het event, opdat in navolging hiervan de deelnemer op de hoogte gehouden kan worden van de bezochte opleidingen. Wageningen University & Research  gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Sage CRM om gegevens vast te leggen en contactpersonen in te schatten op waarde
 • BlueConic om een webprofiel aan te maken en op basis daarvan de website te personaliseren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wageningen University & Research bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de open dag en jou op de hoogte te houden. Gegevens die we alleen voor de inschrijving van de open dag en voor de open dag nodig hebben bewaren we niet langer dan 24 maanden. Overige gegevens om jou te informeren over opleidingen na de open dag bewaren we maximaal 24 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wageningen University & Research verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie onze algemene cookie informatie: Privacy & Cookie verklaring Wageningen University & Research.

Contact opnemen?

Mocht je een privacy vraag hebben over deze open dag, dan kun je altijd contact met ons opnemen via privacy@wur.nl. WUR ziet toe dat jouw vraag zo snel en volledig mogelijk beantwoord wordt. Dit kan een algemene vraag zijn, maar ook om gebruik te maken van jouw rechten. Dit zijn:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Belangrijk is om de vraag zo volledig mogelijk te beschrijven, wat jouw belang hierbij is en te verduidelijken wie je bent. Zo kunnen we je gerichter en sneller van een antwoord voorzien.

Mochten jij en WUR er niet uit komen, dan kun jij je of jouw ouders/voogd zich altijd richten op de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen.

Wageningen University & Research, gevestigd aan Droevendaalsesteeg 4, Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://opendag.wur.nl
Droevendaalsesteeg 4, Wageningen
0317 480100

Frans Pingen is de Functionaris Gegevensbescherming van Wageningen University & Research. Hij is te bereiken via privacy@wur.nl.