E-mail disclaimer

Dit bericht en eventuele bijlage(n) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is of onder een beroepsgeheim valt. Indien u niet de geadresseerde bent mag u dit bericht en de bijlage niet gebruiken, kopiëren of aan anderen ter inzage geven. U wordt verzocht in dit geval de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Wageningen University is geregistreerd onder KVK-nummer 09215846. Stichting Wageningen Research is geregistreerd onder KVK-nummer 09098104.