Sectie Communicatie, Filosofie en Technologie

De sectie CPT is een centrum voor integratieve studies dat streeft naar een beter begrip van de relatie tussen de Life Sciences en maatschappelijke veranderingen.


Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University is voornamelijk Engelstalig. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van de Sectie Communicatie, Filosofie en Technologie.

Ga naar Section Communication, Philosophy and Technology