Project

Biobased materials and chemicals for relieving and replacing the fossil feedstock system

Doel van dit project is de ontwikkeling van een lange termijn strategie om te komen tot een duurzame, circulaire economie gebaseerd op bio-hernieuwbare chemicalien en materialen, door fundamentele aspecten met betrekking tot de koolstof cyclus te addresseren.

Door het identificeren van mogelijke grondstoffen die kunnen worden verkregen door de teelt van gewassen (aanbod kant) en de eisen aan circulaire stoffen en materialen (vraag kant), wordt het mogelijk om de (bio)chemische conversie technologien te inventariseren die nodig zijn om vraag en aanbod te kunnen koppelen (en zo de productie cyclus te sluiten). Door het combineren van diverse expertises, varierend van plantenkunde, tot chemie en materiaal kunde, en door toepassing van geavanceerde reken- en modelleringsmethodes, zal dit project een routekaart produceren om te komen tot een haalbare transitie naar een circulaire economie.

Publicaties