Project

Strategic position researchers

Om de gewenste transitie naar een circulaire en klimaatneutrale maatschappij vorm te geven zijn nationaal en internationaal verschillende belangrijke strategische netwerken (platforms, denktanks, commissies) actief. Het is voor WUR en Nederland van belang dat er een goede input vanuit WUR wetenschappers is binnen die netwerken. Dit project is er op gericht om WUR medewerkers te faciliteren in het innemen van (internationale) strategische posities in deze netwerken etc. om vanuit die positie een bijdrage te leveren aan a) de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale maatschappij en b) de (inter)nationale zichtbaarheid van WUR medewerkers in dit veld en c) aansluiting WUR medewerker bij de (LNV) beleidsmedewerkers op het specifiek onderdeel vand e circulaire economie. Per onderdeel is de specifieke achtergrond van de activiteit vermeld.

Om de gewenste transitie naar een circulaire en klimaatneutrale maatschappij vorm te geven zijn nationaal en internationaal verschillende belangrijke strategische netwerken (platforms, denktanks, commissies) actief. Het is voor WUR en Nederland van belang dat er een goede input vanuit WUR wetenschappers is binnen die platforms. Dit project is er op gericht om WUR medewerkers te faciliteren in het innemen van (internationale) strategische posities in deze netwerken om vanuit die positie een bijdrage te leveren aan a) de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale maatschappij en b) de (inter)nationale zichtbaarheid van WUR medewerkers in dit veld en c) aansluiting WUR medewerker bij de (LNV) beleidsmedewerkers op het specifiek onderdeel vand e circulaire economie.

Publicaties