Project

GreenCHAINge 5: Peer

De boycot van Rusland heeft de laatste jaren een extra stimulans gegeven om vanuit de Nederlandse fruitsector te gaan exporteren naar nieuwe verre bestemmingen. Om de langeafstandsmarkten succesvol te kunnen voorzien van optimale kwaliteit peren is meer kennis nodig rondom optimale uitgangskwaliteit en ketenomstandigheden ter verbetering van het uitstalleven.

Inhoud project

Doelstelling van het project GreenCHAINge peer is de export naar verre bestemmingen te bevorderen, door betere kwaliteitsbeheersing in de keten te realiseren. Met behulp van experimenten, transportsimulaties, ketenmonitoring worden nieuwe methodes en protocollen ontwikkeld. De data zal gebruikt worden voor ontwikkeling van een model dat kwaliteit in de keten helpt te voorspellen en beslissingen kan ondersteunen.

Beoogde resultaten

Behaalde resultaten

Dit project is afgerond met een eindseminar op donderdag 14 maart 2019. De behaalde resultaten van dit deelproject zijn vastgelegd in de volgende factsheets:

Publicaties