Terug naar profiel

Onderwijsactiviteiten - dr. JA (Coby) van Dooremalen


We hebben vaak plek voor studenten die een stage/afstudeervak willen doen aan honingbijen. Kortere en langere stage/thesis periodes zijn mogelijk. Inhoud en type werk (veld/lab/desk) is afhankelijk van de lopende projecten en het seizoen. Veldwerk vindt meestal plaats tussen mei en september. Neem contact op voor meer informatie of kijk op onze website www.wageningenur.nl/bijen/.