ir. JJ (Job) Claushuis

ir. JJ (Job) Claushuis

Promovendus

Mijn onderzoek richt zich op plantensoorten die metalen in extreme mate opnemen in hun bovengrondse weefsels (hyperaccumulatie). Voor mij zijn de interessantste plantensoorten diegene die metalen hyperaccumuleren als de metalen gebonden zijn aan de bodem. Zulke hyperaccumulatoren kan je inzetten om metalen te ontrekken uit bodems of reststromen (fyto-extractie). Fyto-extractie is vooral effectief voor kostbare metalen (nikkel, kobalt en palladium) of giftige metalen (cadmium, arseen en thallium).