ir. GHP (Joep) Dirkx

ir. GHP (Joep) Dirkx

Plaatsvervangend hoofd WOT Natuur & Milieu

Hoe staat het met de natuur in Nederland en hoe vordert het natuurbeleid? Halen we de doelen? Kan het beter, slimmer? Dat zijn kort samengevat de centrale vragen in mijn onderzoeksprogramma. Het doel is de rijksoverheid van kennis te voorzien om goed beleid te maken. Werken in deze zogeheten science-policy interface betekent gevoel hebben voor het politieke debat, dat verbinden met beschikbare of nog te ontwikkelen wetenschappelijke kennis en de resultaten vervolgens weer terugvertalen naar voor niet-specialisten begrijpelijke conclusies.