prof.dr. LJ (Ludo) Hellebrekers

prof.dr. LJ (Ludo) Hellebrekers

Projectmanager

In het onderzoeks- en investeringsprogramma ERRAZE@WUR werken onderzoekers vanuit diverse disciplines samen aan het wetenschappelijke fundament dat nodig is om toekomstige pandemieën te voorkomen en de impact ervan te beperken.

COVID-19 heeft de wereld in zijn greep. De crisis waarvoor virologen, epidemiologen en gezondheidsinstanties zoals de WHO al decennialang waarschuwen, ondervinden we nu aan den lijve: de ontwrichting van de samenleving en de economie door een ‘disease X’, een nieuwe infectieziekte die een wereldwijde pandemie veroorzaakt. Wat kunnen we leren van COVID-19? Hoe kunnen we uitbraken van nieuwe zoönosen voorkomen en het ontstaan van nieuwe pandemieën tegengaan? Hoe kunnen we voorkomen dat bij toekomstige pandemieën de gevolgen net zo dramatisch zijn als bij COVID-19?

ERRAZE@WUR is een ambitieus WUR-breed onderzoeks- en investeringsprogramma, opgezet om een stevig wetenschappelijk fundament te helpen leggen voor de beantwoording van deze vragen. Met ERRAZE@WUR (Early Recognition and Rapid Action in Zoonotic Emergencies) wil WUR beleidsmakers en beslissers en daarmee de samenleving in brede zin ondersteunen bij het voorkomen van toekomstige pandemieën en het mitigeren van de impact.

www.wur.eu/erraze