dr.ir. S (Sabina) Super

dr.ir. S (Sabina) Super

Onderzoeker en docent

Jeugd, Zorg en Sport

In een vierjarig onderzoeksproject gefinancieerd door het NWO doen we onderzoek naar de sociale waarde van sport voor kwetsbare jongeren. Ten eerste kijken we naar wat het effect is van sport op bepaalde vaardigheden voor jongeren in de jeugdzorg. Ten tweede kijken we hoe dit effect tot stand komt; wat en hoe leren jongeren op de sportvereniging en wat is de rol van de sportcoach hier in? Ten derde kijken we hoe de samenwerking tussen jeugdzorg en sport geoptimaliseerd kan worden om positieve effecten te bewerkstelligen bij kwetsbare jongeren