JNM (Sven) Boots MSc

JNM (Sven) Boots MSc

Promovendus

Project Titel:
Van het breken van enkele verbindingen naar het breken van een materiaal in zachte polymeer netwerken: breking van netwerken met controleerbare heterogeniteit.

Project Duur:
Januari 2017 - December 2020

Project Introductie:
In dit project werk ik samen met ongeveer 10 collega's om zachte polymeer netwerken te besturderen. Een polymeer is een groot molecuul dat bestaat uit vele zich herhalende onderdelen. Vanwege de vele functies die kunnen vervullen spelen synthetische en natuurlijke polymeren een essentiele rol in het dagelijks leven van ons allemaal. Scheikunde geeft ons mogelijkheden om te spelen met de compositie van deze monomeren. Een bijvoorbeeld hiervan is het maken van moleculen die polymeren aan elkaar verbinden, en zo het netwerk vormen, die licht uitzenden wanneer ze breken. We gebruiken deze mogelijkheden om te bestuderen hoe polymeer netwerken breken als ze onder een (te) hoge mechanische belasting staan. Het voorspellen van deze omstandigheden is van groot belang voor materiaal ingenieurs om bijvoorbeeld nieuwe materialen to ontwikkelen voor de voedselindustrie, cosmetica of het maken van kunstorganen. Echter, we begrijpen nog niet hoe de breking van enkele verbinding leidt tot het breken van het uiteindelijke materiaal. Hierbij spelen namelijk meerdere processen een rol, wat dit tot een complex probleem maakt.

Doel van het project:
Het doel van mijn project is om te begrijpen welke rol een van deze processen, namelijk heterogeniteit (het gegeven dat een netwerk op plaats A meer of sterkere verbindingen heeft tussen polymeren dan op plaats B), speelt in het breken van zachte materialen. De eerste uitdaging wordt daardoor om materialen te maken waarvan de heterogeniteit controleerbaar en reproduceerbaar is. In het eerste jaar van mijn onderzoek hebben we een materiaal ontwikkelt dat op controleerbare lengteschaal en reproduceerbaar heterogeen in de verdeling van verbindingen is.

Het volgende doel is het ontwikkelen van een experiment waarbij we de breking van het polymeer netwerk kunnen linken aan de heterogeniteit van het netwerk.

Heeft u een vraag, aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar:
sven.boots@wur.nl