Publicaties

BelevingsGIS versie 2; waardering van het Nederlandse landschap door de bevolking op kaart

Roos-Klein Lankhorst, J.; Vries, S. de; Buijs, A.E.; Berg, A.E. van den; Bloemmen, M.H.I.; Schuiling, C.

Samenvatting

In het kader van de ontwikkeling van de 'graadmeter beleving' voor het Milieu- en Natuurplanbureau heeft Alterra een “BelevingsGIS” ontwikkeld. In het BelevingsGIS wordt geprobeerd om kenmerken van het landschap - waarvan uit eerder onderzoek is vastgesteld dat ze invloed hebben op de waardering van het landschap - af te leiden uit digitale bestanden, om deze vervolgens te kunnen vertalen naar waarderingskaarten per kenmerk (indicator) en één gecombi-neerde belevingskaart. Dit rapport geeft een overzicht van de stand van zaken van het BelevingsGIS aan het eind van het jaar 2004. Op basis van literatuurstudie en beschikbaarheid van landsdekkende databestanden zijn in eerste instantie 8 landschappelijke indicatoren geselecteerd waarvan uit eerder onderzoek bekend is dat ze bepalend zijn voor de waargenomen schoonheid of aantrekkelijkheid van een omgeving. Na (tussentijdse) validaties is eind 2004 gekozen voor 6 indicatoren, 3 positieve (Natuurlijkheid, Reliëf, Historische kenmerkendheid) en 3 negatieve (Horizonvervuiling, Stedelijkheid en Geluidsbelasting)