Publicaties

Een overzicht van ervaringen van HFK engineering en de TX36/38 met de Sumwing in de tweede helft van 2007

Leijzer, T.B.; Bult, T.P.

Samenvatting

In het kader van het Task Force Advies Duurzame Noordzee Kottervisserij (Anonymous 2006) zijn een aantal schippers en ondernemers een traject gestart waarbij aanpassingen werden gedaan aan de boomkor met als doel een substantiële vermindering van het brandstofverbruik. Een sumwing in combinatie met elektrisch vissen zou tot een substantiële reductie kunnen leiden van de effecten op bodemleven, aannemende dat het elektrisch veld zelf weinig effecten heeft op bodemorganismen. Ook zou hierdoor de vangst kunnen worden vergroot. De visserij geeft aan erg hoge verwachtingen te hebben van de combinatie sumwing en elektrisch vissen. Ook zou een sumwing met puls gebruikt kunnen worden voor het zwevend vissen op garnalen. Dit betekent dat deze combinatie in theorie een garnalenvisserij mogelijk zou kunnen maken met nauwelijks bodemcontact en een substantiële reductie van bijgevangen en ondermaatse vis. Verdere praktijktesten van de sumwing, in combinatie met pulsvissen, zijn hiervoor noodzakelijk.