Publicaties

Duurzaam beheer van de aal in Nederland: onderbouwing van een beheersplan

Dekker, W.; Deerenberg, C.M.; Jansen, H.M.

Samenvatting

Het gaat niet goed met de Europese aal (=paling): sinds de jaren 1960 zijn de vangsten gestaag afgenomen met ca. 75%, en sinds 2000 is de intrek van jonge aal (glasaal) niet meer boven de 5% van het historische niveau van voor 1980 geweest. Doel van dit onderzoek is de beschikbare informatie voor het Nederlandse beheersplan bijeen te brengen, en verschillende opties voor het beheer en/of de noodmaatregelen uit te werken. Wat is de huidige aalvisserijcapaciteit, inspanning en vangst van beroepsmatige visserij (marien en zoetwater)? Welke voor- en nadelen zijn verbonden met de uitzetting van doorgekweekte aal in niet-afgesloten binnenwateren? Wordt hiermee een bijdrage geleverd aan het herstel van de aalpopulatie? Wat zijn de mogelijkheden om in afgesloten binnenwateren op een extensieve wijze aal te kweken?