Publicaties

Groene Kinderopvang: praktijkgeorienteerd onderzoek naar de mogelijkheden van uitdagende speelnatuur in de buitenschoolse kinderopvang

Langers, F.; Blitterswijk, H. van; Brinkhuijsen, M.; Westerink - Petersen, J.

Samenvatting

Het ministerie van LNV wil weten op wat voor manieren de betrokkenheid van kinderen bij natuur vergroot kan worden. In dit rapport staan de mogelijkheden van groene kinderopvang centraal. Het onderzoek maakt deel uit van de studie Opgroeien in het groen, waarbinnen ook een verkenning is uitgevoerd. Vijf concepten van kinderopvang zijn onderscheiden, die allen op een andere manier de natuur in hun infrastructuur hebben verweven. De concepten variƫren van agrarische kinderopvang op boerenbedrijven tot buiten-BSO. Voor ieder concept is een inspirerend praktijkvoorbeeld uitgelicht. Tegelijkertijd zijn gesprekken gevoerd met beleidsmakers en ondersteunende organisaties. Of een initiatief slaagt, blijkt nauw samen te hangen met de competenties van de trekkende persoon. Bovendien stelt het eisen aan de groepsleiding. Wil de overheid de concepten uitdragen, dan is het belangrijk om wettelijke belemmeringen weg te nemen en een voorlichtingstraject te starten, dat zich richt op kennis delen. Het ministerie van LNV lijkt het meest voor de hand liggende departement om de kar te trekken