Publicaties

Conceptuele beschrijving biomassawerf

Annevelink, E.

Samenvatting

Dit onderzoek levert een conceptuele beschrijving van een Biomassawerf. De doelgroep van dit rapport bestaat uit alle mogelijke partijen die betrokken kunnen zijn bij het opzetten van regionale biomassaketens