Publicaties

MKZ: Nieuwe dierziekten zijn niet te stuiten

Talsma, S.; Jong, M.C.M. de

Samenvatting

In de veehouderij zijn vooral varkenspest, mond-en-klauwzeer en vogelgriep gevreesd. Bij uitbraken worden duizenden dieren gedood. Maar er zijn andere en nieuwe gevaren: besmettelijke ziekten rukken vanuit warmere gebieden op naar Nederland. En dan zijn er nog de ziekten die al in Nederland zijn, en die zich ontwikkelen tot gevaarlijke varianten zoals Q-koorts.