Publicaties

Concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen (2)

Cornelissen, B.; Visser, A.

Samenvatting

In de vorige editie van Bijenhouden hebben we een algemene inleiding gegeven over de vraag wat concurrentie eigenlijk is en welke factoren er invloed op hebben. In dit artikel willen we kijken in hoeverre concurrentie daadwerkelijk optreedt. Wat is er op dit gebied aan onderzoek gedaan en wat zijn de uitkomsten? Horen honingbijen wel in de Nederlandse natuur thuis en zo ja hoeveel?