Publicaties

30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid

Schils, R.L.M.

Samenvatting

Bodemvruchtbaarheid staat steeds nadrukkelijker op de agenda van politiek, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Deze publicatie is vooral geschreven voor medewerkers van deze organisaties, van rijksoverheid tot waterschap, en van productschap tot mestverwerker. Uiteindelijk draait het om de boeren die het land bewerken. Ook zij vinden in deze publicatie achtergronden over alle belangrijke aspecten van bodemvruchtbaarheid. De dertig vragen en antwoorden zijn grofweg in drie groepen ingedeeld. Eerst komen de klassiekers aan bod waarin de basiskennis wordt uitgelegd. De volgende groep vragen behandelt de actuele thema's zoals mestbeleid, energieproductie en klimaatverandering. Tot slot komen in de laatste vragen de kennisagenda en nieuwe ontwikkelingen aan bod.