Publicaties

Nieuwe kennis voor een nieuw natuurbeleid

Dekker, J.N.M.; Cate, B. ten; Dijk, J. van; Dirkx, G.H.P.; Egmond, P.M. van; Oostenbrugge, R. van

Samenvatting

Het Nederlandse natuurbeleid ondergaat ingrijpende veranderingen. Het maatschappelijk draagvlak voor natuurbescherming is in beweging en nieuwe visies op natuur vragen aandacht. De positie van de wetenschap staat ter discussie, haar gezag lijkt minder vanzelfsprekend. ook het landschapsonderzoek moet zich aanpassen. Hoe? Die vraag stond centraal tijdens de studiedag op 22 maart, georganiseerd door Wageningen UR, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek.