Publicaties

Recreatieschouw : groengebieden schouwen op basis van recreatiemotieven

Goossen, C.M.; Boer, T.A. de

Samenvatting

De recreatieschouw is een methode om groengebieden te beoordelen op hun geschiktheid voor recreanten die met een bepaald recreatiemotief willen gaan recreƫren. Er worden vijf motieven onderscheiden: Gezelligheid, Even tussen uit, Interesse, Volledig opgaan in een andere wereld en Fysieke uitdaging. De methode bestaat uit een internetanalyse, kaartanalyse, veldanalyse, een interview met beheerder, de resultaten en een advies. Er worden 190 indicatoren onderscheiden, verdeeld naar bekendheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid (gebruikswaarde en belevingswaarde). In Nieuw Wulven is de methode getest en dit gebied is meer geschikt voor Even tussen uit dan voor Gezelligheid. De recreatieschouw is een methode om inzicht te vergroten in een praktische toepassing van de recreatiemotieven en geeft beheerders beter inzicht in hoeverre gebieden aansluiten bij wensen en recreatiemotieven van bewoners rond het gebied.