Publicaties

Vergassing : vergassing pluimveemest is mogelijk een optie

Dubbeldam, R.; Louis Bolk

Samenvatting

Vergassing van biomassa gebeurt in Nederland weinig. In het buitenland is er meer ervaring mee, vooral bij industriële bedrijven. Uit reststromen zoals cacaodoppen en zonnebloemkaf wekken zij duurzame energie en warmte op. Op boerderijniveau is de techniek mogelijk interessant voor pluimveemest.