Publicaties

Vergisting : mestvergisting: een ontwikkeling met toekomstperspectief

Dubbeldam, R.

Samenvatting

Voor de meeste veehouders is een investering in een dure en grote covergister geen optie. Bovendien is de prijs van coproducten flink gestegen. Daarom groeit de interesse voor kleinschaliger mestvergisting op boerderijschaal.