Publicaties

Innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta

Tangelder, M.; Groot, A.M.E.; Sluis, C.J. van; Loon-Steensma, J.M. van; Meurs, G. van; Schelfhout, H.; Ysebaert, T.; Luttik, J.; Ellen, G.; Eernink, N.M.L.

Samenvatting

In het kader van het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta (DP ZWD) heeft het ministerie van Economische Zaken aan IMARES, Alterra, Wageningen University (Earth System Science Group) en Deltares gevraagd onderzoek uit te voeren naar ‘innovatieve dijkconcepten’, en daarnaast de meerwaarde en kansen te bepalen voor toepassing van deze concepten in de Zuidwestelijke Delta. Innovatieve dijkconcepten worden door het DP ZWD gezien als mogelijke maatregelen voor het optimaliseren van de huidige veiligheidsstrategie.