Publicaties

Voedselvoorziening in Nederland onder buitengewone crisisomstandigheden

Terluin, I.J.; Kamphuis, B.M.; Oudendag, D.A.; Leeuwen, M.G.A. van

Samenvatting

Onderzoek door LEI Wageningen UR. In deze studie is een denkoefening gedaan of de Nederlandse landbouw in buitengewone crisisomstandigheden voldoende voedsel kan produceren voor 17 mln. Nederlanders. De crisis is voorgesteld als een autarkiesituatie, waarbij geen import en export meer mogelijk is.