Publicaties

Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap

Vermaat, J.E.; Harmsen, J.; Hellman, F.A.; Geest, H. van der; Klein, J.J.M. de; Konsten, S.; Smolders, A.J.P.; Verhoeven, J.T.A.; Mes, R.G.; Ouboter, M.

Samenvatting

De sulfaatbalansen van perceel, sloot en polder zijn nauw met elkaar verweven. Er bestaat onduidelijkheid over de effecten van sulfaat op de waterkwaliteit en over het relatieve belang van verschillende bronnen van sulfaat in het Hollands-Utrechtse veenlandschap. Deze studie laat zien dat oxidatie van het gebiedseigen veen meestal de belangrijkste bron is en dat de veenpolders netto exporteurs zijn van sulfaat. Over het algemeen zijn de sulfaatconcentraties in het oppervlaktewater van het laagveengebied vrij hoog. Dit heeft een verarmende invloed op de watervegetatie.