Publicatie details

Samenvatting

De Europese Commissie (EC) gaat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wijzigen. Het nieuwe GLB zal na verwachting in 2014 ingaan. Een belangrijk element in het huidige maar ook in het toekomstige GLB is het begrip landbouwgrond. In dit rapport staat het begrip landbouwgrond centraal. Zo wordt onderzocht wat volgens de nieuwe definitie het totale areaal landbouwgrond in Nederland is, en hoeveel van dit areaal begrensd wordt door de Ecologische Hoofdstructuur en/of Natura 2000.