Publicaties

Genetische bronnen Nederlandse bomen en struiken in kaart gebracht

Buiteveld, J.; Vries, S.M.G. de

Samenvatting

Genetische diversiteit speelt een belangrijke rol in duurzaam bosbeheer. Het beïnvloedt de houtproductie en het speelt een rol in de resistentie tegen plagen en ziekten. Ook voor de aanpassing aan klimaatsveranderingen kan de genetische diversiteit van belang zijn. Bosboomsoorten zijn lang levende soorten en zeer divers. Hun genetische diversiteit biedt ze de mogelijkheid zich niet als individu maar als soort aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit hebben ze in het verleden al bewezen. Genetische bronnen van bomen zijn dan ook unieke en onvervangbare bronnen voor de toekomst.