Publicaties

De brievenbus 2012: aanvullend onderzoek aan boord van HA13

Steenbergen, J.; Machiels, M.A.M.; Nijman, R.R.

Samenvatting

Voor het vissen op garnalen gebruiken vissers netten met fijne mazen. Door die fijne mazen is bijvangst van (kleine) vis en bodemdieren vrijwel onvermijdelijk. Om ongewenste bijvangsten te verminderen zijn garnalenvissers in Nederland verplicht om met de zogenoemde zeeflap te vissen. In perioden met hoge concentraties algen en wieren heeft het net echter de neiging dicht te slibben, waardoor ook de waardevolle garnalenvangsten via het ontsnappingsgat weer in zee verdwijnen. Als alternatief voor de zeeflap, heeft de sector een nieuw net ontwikkeld: het zogenaamde brievenbusnet.