Publicaties

Mogelijkheden voor het vaststellen van emissies van leghennenstallen met een nageschakeld mestdroogsysteem = Possibilities for determining emissions of laying hen houses connected to a manure drying system

Winkel, A.; Ellen, H.H.; Ogink, N.W.M.

Samenvatting

Based on the current state of knowledge, this report explores the possibilities for establishment of emissions for laying hen houses connected to a manure drying system.