Publicaties

Emissies uit mestdroogsystemen op leghennenbedrijven bij dagontmesting en versneld drogen = Emissions from manure drying systems on layer farms using 24-h manure removal and rapid drying

Winkel, A.; Huis in 'T Veld, J.W.H.; Nijeboer, G.M.; Schilder, H.; Hattum, T.G. van; Ellen, H.H.; Ogink, N.W.M.

Samenvatting

In dit onderzoek is de hypothese getoetst dat met het dagelijks afdraaien van alle stalmest naar een mestdroogsysteem (dagontmesting), gevolgd door snelle indroging, de extra ammoniakemissie uit deze droogsystemen aanzienlijk kan worden beperkt. Deze hypothese is bevestigd door het onderzoek. Daarnaast is gebleken dat de aangepaste manier van drogen nog steeds een aanzienlijke fijnstofreductie bewerkstelligt.