Publicaties

Meerwaarde ongewervelde exoten voor Nederlandse wateren?

Verdonschot, R.C.M.; Verdonschot, P.F.M.

Samenvatting

Exoten staan in een kwaad daglicht. Naar onze mening wordt daardoor voorbijgegaan aan het feit, dat sommige ongewervelde exoten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het fuctioneren van aquatische systemen. Dit lijkt met name op te gaan voor waterlichamen die sterk gedegradeerd zijn onder invloed van stressoren zoals eutrofiƫring, verzilting en hydromorfologische degradatie.