Publicaties

Verwaarding van reststromen in de biologische retail (deel 2) : een casestudie bij Udea/EkoPlaza

Tromp, S.; Staps, S.; Gogh, J.B. van; Steverink, M.; Broek, E.M.F. van den; Burgh, M. van der

Samenvatting

Het terugdringen van voedselverliezen vormt een belangrijk thema in de verduurzaming van de voedselketen. Ook de biologische supermarkt Udea/EkoPlaza is continu op zoek naar nieuwe oplossingen voor de reststromen die ontstaan in zowel de EkoPlaza-winkels als in het distributiecentrum van Udea. De productgroep aardappelen, groente en fruit (AGF) kent bij Udea/EkoPlaza de grootste reststroom. In dit onderzoek zijn diverse mogelijkheden tot verwaarding van deze reststroom aan bod gekomen. Zo is de aankoopintentie onderzocht van consumenten ten aanzien van zogenaamde ge├╝pcyclede producten. Dit zijn voedingsproducten die geproduceerd zijn op basis van reststromen. Er is onderzocht in hoeverre aansluiting kan worden gevonden bij lopende initiatieven omtrent de herbenutting van reststromen in diervoeder. Ook is de mogelijkheid onderzocht van de vergisting en/of compostering van reststromen.