Publicaties

Weiden bij robotmelken steeds gewoner

Pol-van Dasselaar, Agnes van den

Samenvatting

Robotmelken mét weidegang. Harde cijfers ontbreken; kenners schatten dat de helft tot twee derde van de bedrijven met een melkrobot weidegang toepast. Het automatisme waarmee boeren voorheen bij de komst van een robot kozen voor opstallen, is verdwenen. De focus ligt nu op het optimaliseren van beweidingssystemen voor robotmelkers.