Publicaties

Mineral concentrate from processed manure as fertiliser

Velthof, G.L.

Samenvatting

Mestverwerking is een optie om de benutting van nutriƫnten in mest te verhogen. Mineralenconcentraat, een geconcentreerde oplossing van stikstof (N) en kalium (K), is een van de producten die kan worden geproduceerd via mestverwerking. Het mineralenconcentraat wordt geproduceerd door middel van omgekeerde osmose van de vloeibare fractie van gescheiden mest. Er wordt een pilot uitgevoerd in Nederland om de landbouwkundige eigenschappen van mineralenconcentraat en de milieukundige gevolgen van toepassing van dit product te bepalen