Publicaties

Beoordeling mogelijke PAS maatregelen : plausibiliteit van werking Agriton systeem

Melse, R.W.; Ogink, N.W.M.

Samenvatting

Beoordeling van de mogelijke werking van het AGRITON systeem om ammoniakemissie uit rundveestallen tegen te gaan. De maatregel behelst het op regelmatige basis toevoegen van een middel aan verse rundveedrijfmest in de mestkelder.