Publicaties

Robuuste Natuur & Veerkracht in de Rijkswateren: Info-Graphic

Veraart, J.A.; Spijkerman, A.

Samenvatting

Maatregelen en beheer gericht op de verbetering van waterkwaliteit, dynamiek, habitatdiversiteit, soorten en duurzaam economisch gebruik dragen bij aan veerkracht en robuuste natuur. De samenhang tussen de verschillende ingrepen in het watersysteem worden voor natuurdoelen belangrijker nu de doelen voor waterkwaliteit genaderd worden.