Publicaties

'Van melk krijg je geen witte tanden' : Nulmeting van de consumptie van melk, groente en fruit, de kennis van gezonde eetgewoonten en het eet- en drinkgedrag van kinderen in Nederland

Bogaardt, M.J.; Haaster-de Winter, M.A. van; Tacken, G.M.I.

Samenvatting

Recently, in Europe the school fruit scheme and the school milk scheme have been merged into one school scheme. The purpose of the combined school arrangement is to promote the consumption of vegetables, fruit and milk by children. For the purpose of a long-term effect measurement of the regulation, this research covers the current level of consumption of dairy products, fruit and vegetables, the knowledge about healthy eating and the healthy eating and drinking behaviour of school-age children in the Netherlands who have not previously participated in the two schemes.