Publicaties

Bodembiodiversiteit – de onzichtbare hulptroepen van de boer; Effect van bodemleven op het verhogen van ziektewering

Postma, Joeke