Publicaties

Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij : Nulmeting

Silvis, Huib; Luesink, Harry; Voskuilen, Martien

Samenvatting

De Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden groei melkveehouderij, die per 1 januari 2016 van kracht werd, beoogt grondloze groei van de melkveehouderij te beperken. Per 1 januari 2018 is de inhoud van de AMvB verankerd in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Dit rapport beschrijft de grondgebondenheid van de melkveehouderij in 2015, het jaar voor de invoering van de maatregel. Hiermee wordt ook het raamwerk van de toekomstige monitoring neergelegd: welke basisgegevens (begrippen, indicatoren en databronnen) worden verzameld en hoe deze gegevens worden gepresenteerd.