Publicaties

Vangsten, handel en consumptie van wolhandkrab in Nederland

Zaalmink, Wim; Rijk, Piet

Samenvatting

De Chinese wolhandkrab is een exoot die veel in Nederlandse binnenwateren en rivieren voorkomt. In sommige gebieden is er een vangstverbod in verband met het voorkomen van dioxine en pcb’s in wolhandkrab. Een risicoanalyse met betrekking tot de consumptie van wolhandkrab in Nederland is noodzakelijk. Hiervoor is het noodzakelijk inzicht te krijgen in welk deel van de Nederlandse vangst in het binnenland wordt afgezet en geconsumeerd. Dit rapport beschrijft de aanlandingen en handelsstromen van wolhandkrab in Nederland. Van de 114 ton die in 2017 is aangeland wordt 85% geëxporteerd. Het in Nederland blijvende deel vindt vooral zijn weg naar Chinese restaurants en Chinese consumenten.