Publicaties

Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2018

Asch, M. van; Brummelhuis, E.B.M.; Ende, D. van den; Troost, K.; Zweeden, C. van