Publicaties

Ontwikkeling van een concept voor de bepaling van de gezondheidsstatus van vleeskuikens (onderdeel 2)

Emous, R.A. van; Jansman, A.J.M.

Samenvatting

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de ontwikkeling van een concept voor de bepaling van de gezondheidsstatus van vleeskuikens op bedrijfsniveau. Het doel van het onderzoek was om een methodiek te ontwikkelen waarbij aan de hand van verschillende parameters de gezondheidsstatus van vleeskuikenbedrijven inzichtelijk gemaakt kan worden. Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, in het kader van de PPS ‘Breed&Feed4Food’ (AF-14215), medegefinancierd door het Ministerie van LNV (BO-47-001-008) en door de Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN). Uit het onderzoek blijkt dat de volgende parameters beschikbaar en bruikbaar zijn voor het concept: uitval (%), groei/dier/dag (g), VC1500 en incidentie en ernst van voetzoollaesies. Deze gegevens op bedrijfsniveau zijn gebruikt voor een “spinnenweb” concept voor categorisatie van vleeskuikenbedrijven ten aanzien van hun gezondheidsstatus.