Publicaties

Impact van verschillende visserijvormen op trekvissen

Rijssel, Jacco van; Puijenbroek, Marinka van den; Schilder, Karen; Winter, Erwin